SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
30. Odluka o rasporedu sredstava: za aktivnost  „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
29. Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
28. Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci
27. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji
26. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti (Maja Milanović Đorđević, dr.med.spec. – djelatnost zdravstvene zaštite žena)
25. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Sveti Matej“, Viškovo za stjecanje prava vlasništva nekretnine od Općine Viškovo
24. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Sveti Matej“, Viškovo za prijenos prava vlasništva nekretnina u korist Općine Viškovo
23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija, Hotelijersko-turističkoj školi Opatija, Obrtničkoj školi Opatija, Ugostiteljskoj školi Opatija i Učeničkom domu Lovran za prodaju suvlasničkog dijela nekretnina (zemljišta) u O
22. Odluka o Izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Malinska – Dubašnica
21. Zaključak o donošenju Izmjena i dopuna Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.
20. Odluka o prestanku koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na dijelu akvatorija između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2), Grad Mali Lošinj
19. Odluka o II. Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab
18. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela plaže Padova I. u Banjolu, Grad Rab
17. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Slamni u Klimnu, Općina Dobrinj
16. Odluka o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela platoa u Volovskom, Grad Opatija
15. Odluka o Izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sportske luke Opatija, Grad Opatija
14. Odluka o sufinanciranju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Veli Lošinj-Rab-Veli Lošinj
13. Odluka o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Veli Lošinju-Rab-Veli Lošinj
12. Odluka o sufinanciranju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška
11. Odluka o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab temeljem Investicijskog elaborata
10. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2021. godinu
9. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2021. godini
8. Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za  financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini
7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvene ustanove te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2021. godini
6. Odluka o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izbranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za prva dva tromjesečja 2021. godine
4. Izmjene i dopune Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
3. Izmjene i dopuna Statuta Primorsko-goranske županije
2. Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka
22. Odluka o načinu izrade Revizije Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Opatije
5. Zaključak Urbroj: 2169-01-02/03-21-3
4. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba
3. Statut Grada Raba
6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
5. Odluka o sufinanciranju izgradnje prema Programu poticane stanogradnje u Općini Baška
4. Odluka o davanju suglasnosti za prijenos prava služnosti na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske te za promjenu nositelja projekta iz obnovljivih izvora energije
3. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
2. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška
1. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Baška
3. Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
4. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
1. Odluka o imenovanju ravnatelja Festivala Opatija

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr