SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

12.

Na temelju članka 28. točka 8. i 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 , 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska je skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine donijela

ODLUKU

o sufinanciranju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška

Članak 1.

Utvrđuje se da je Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela Odluku o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 43/18) - dalje u tekstu: županijska linija Baška-Lopar-Baška, koja će se održavati kroz 6 godina.

Županijska linija Baška-Lopar-Baška utvrđena je kao linija na kojoj se od ostvarenog prihoda ne mogu pokriti stvarni troškovi stoga da bi se osigurao javni prijevoz na toj liniji potrebno je istoj dati potporu.

Članak 2.

Utvrđuje se da planirana vrijednost pružanja usluge održavanja županijske linije Baška-Lopar-Baška iz članka 1. ove Odluke godišnje iznosi 183.184,19 kuna bez PDV-a odnosno 228.980,24 kuna s PDV-om, što za šestogodišnje razdoblje iznosi 1.099.105,14 kuna bez PDV-a, odnosno 1.373.881,44 kuna s PDV-om.

Članak 3.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija se obvezuje sufinancirati pružanje usluge održavanja županijske linije Baška-Lopar-Baška iz članka 1. ove Odluke u visini od 50% planirane vrijednosti iz članka 2. ove Odluke kroz sve godine održavanja linije.

Općina Baška i Općina Lopar će temeljem posebnog sporazuma urediti svoje udjele u sufinanciranju preostalih 50% planirane vrijednosti iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da temeljem ove Odluke s Općinom Baška i Općinom Lopar zaključi sporazum kojim će se detaljno urediti međusobni odnosi u financiranju u skladu s člankom 3. ove Odluke te utvrditi način provođenja postupka javne nabave usluge iz članka 2. ove Odluke u kojoj će nositelj iste biti Primorsko-goranska županija.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-26

Rijeka, 18. veljače 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr