SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
GRAD KRK

2.

Gradonačelnik Grada Krka na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 29/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst) i članka 17. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/09), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, donosi

IZMJENU PRAVILNIKA

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Krka

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske Županije“, broj 37/20), u prilogu Pravilnika - sistematizaciji radnih mjesta pod rednim brojem 1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, u podnaslovu, Potrebno stručno znanje, u podstavku 2, riječi: “najmanje pet godina“, zamjenjuju se riječima: “najmanje jedna godina“

Članak 2.

Ova Izmjena Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/02

URBROJ:2142/01-02/1-21-10

Krk, 15. veljače 2021.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=51500&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr