SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
OPĆINA BAŠKA

3.

Na temelju članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i članka 29. Statuta Općine Baška ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 17. veljače 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 20/10, 36/10, 35/14, 41/20), članak 14. mijenja se i glasi:

„ Pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti:

  • osoba koja je potpuno nesposobna za rad i privređivanje (osoba starija od 65 godina, osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima),
  • radno sposobne osobe koje s osnova prihoda ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe,

ako ispunjavaju socijalni uvjet iz članka 10. ili uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke, te nemaju u vlasništvu kuću ili stan u površini većoj od potrebne za stanovanje, niti nekretnine ili imovinu znatnije vrijednosti.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142-03-01/1-21-7

Baška, 17. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=10007&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr