SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

5.

Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 02/14-OUSRH, 96/16 i 70/17), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13–pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici dana 18. veljače 2021. godine donijela je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih
s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj
skupštini Primorsko-goranske županije za prva
dva tromjesečja 2021. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština) za prva dva tromjesečja 2021. godine, koja sredstva su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2021. godinu.

Članak 2.

Sredstva se raspoređuju na način da se za svakog člana Županijske skupštine utvrđuje jednaki tromjesečni iznos sredstava, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Županijske skupštine.

Članu Županijske skupštine izabranom s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni član) koji je nakon konstituiranja Županijske skupštine postao članom političke stranke koja participira u Županijskoj skupštini, ostaju sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna koje je dobivao kao nezavisni član, odnosno ta sredstva ne prelaze političkoj stranci čijim je članom postao.

Članu Županijske skupštine kojem je nakon konstituiranja Županijske skupštine, prestalo članstvo u političkoj stranci, financijska sredstava koja se raspoređuju sukladno Zakonu ostaju političkoj stranci kojoj je taj član pripadao u trenutku konstituiranja Županijske skupštine.

Za svakog izabranog člana Županijske skupštine podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnom članu pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Županijske skupštine.

Članak 3.

Za svakog člana Županijske skupštine utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava u iznosu 6.840,00 kuna.

Za svakog člana Županijske skupštine podzastupljenog spola utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava u iznosu 7.524,00 kuna.

U Županijskoj skupštini utvrđuje se podzastupljenost ženskog spola s 28,2% članica u ukupnom broju članova.

Članak 4.

Sukladno članku 2. i 3. ove Odluke, političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Županijskoj skupštini sredstva se raspoređuju tromjesečno u jednakim iznosima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Ukoliko se završetak mandata ne poklapa s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom će se tromjesečju isplatiti iznos razmjeran broju dana trajanja mandata Županijske skupštine.

Obračun sredstava iz stavka 1. ovog članka, na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana Županijske skupštine izvršit će upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Županijsku skupštinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-12

Rijeka, 18. veljače 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr