SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

8.

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), točke VII. stavka 1. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini („Narodne novine“ broj 148/20), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu („Narodne novine“ broj 148/20), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine donijela je

ODLUKU

o minimalnim financijskim standardima,
kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini

I.

Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini („Narodne novine“ broj 148/20) Primorsko-goranskoj županiji osigurana su sredstva za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 5.058.433,00 kn.

Sukladno točki III. Odluke Vlade RH, kriterij za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb je broj zaposlenih (148 zaposlena), dok je mjerilo prosječni mjesečni iznos po radniku.

Sukladno točki IV. Odluke Vlade RH, kriterij za izdatke troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini za područje Primorsko-goranske županije je 1.100 korisnika (prema broju korisnika planiranom u 2020. godini), a mjerilo za izračun iznosa naknade po pojedinom korisniku je 1.050,00 kn.

II.

Sukladno kriteriju i mjerilu iz točke I. stavka 2. ove Odluke, te uz primjenu korektivnih kriterija i iskazanih objektivnih potreba centara za socijalnu skrb, sredstva namijenjena podmirenju materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije utvrđuju se u ukupnom iznosu od 3.903.433,00 kn, a raspoređuju se kako slijedi:

 • Centar za socijalnu skrb Crikvenica455.000 kn
 • Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj310.000 kn
 • Centar za socijalnu skrb Krk320.000 kn
 • Centar za socijalnu skrb Opatija500.000 kn
 • Centar za socijalnu skrb Rijeka2.318.433 kn

  Sredstva iz stavka 1. ove točke doznačavat će se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije sukladno ostvarenim materijalnim i financijskim rashodima, najviše do tri puta mjesečno.

  Centri za socijalnu skrb dužni su dostavljati zahtjev za doznaku sredstava, na za to propisanim obrascima, sa specifikacijom računa.

  III.

  Sukladno kriteriju i mjerilu iz točke I. stavka 3. ove Odluke, naknada za troškove ogrjeva korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva u 2021. godini u Primorsko-goranskoj županiji utvrđuje se u iznosu od 1.050,00 kuna, a sredstva namijenjena isplati naknada za troškove ogrjeva u 2021. godini utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.155.000,00 kn.

  Pravo na naknadu za troškove ogrjeva stavka 1. ove točke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, odnosno za zimu 2021./2022., na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave sa podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, dostavljenih Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade najkasnije do rujna 2021. godine.

  Na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave iz stavka 2. ove točke, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade donijet će korisnicima rješenje o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva, sukladno ovoj Odluci.

  IV.

  Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 021-04/21-01/1

  URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-18

  Rijeka, 18. veljače 2021.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr