SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

13.

Na temelju članka 8. stavka 2. i 3. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“ broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16 i 121/19), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 , 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska je skupština Primorsko-goranske županije uz prethodnu suglasnost Agencije za obalni linijski pomorski prijevoz (URBROJ: 2104-63-13/18 od 8. lipnja 2020. godine), na 36. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine donijela

ODLUKU

o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu
u linijskom obalnom pomorskom prometu
na relaciji Veli Lošinj – Rab - Veli Lošinj

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se županijska linija na relaciji Veli Lošinj-Rab-Veli Lošinj (dalje u tekstu: Županijska linija) na rok od 6 (šest) godina.

Županijska linija utvrđuje se kao cjelogodišnja.

II.

Ovom Odlukom utvrđuje se da se radi o brodskoj liniji s odgovarajućom vrstom broda, kapacitetom broda, relacijom i učestalosti prijevoza, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

III.

Na županijskoj liniji koja je ovom Odlukom utvrđena i čije je održavanje utvrđeno točkom II. ove Odluke, ne može se istovremeno, s usporedivom vrstom i kapacitetom broda, i učestalosti prijevoza uspostaviti linija drugog značaja.

IV.

Županijsku liniju održava brodar čija su prava i obveze utvrđeni Zakonom.

Županijska linija bit će uspostavljena nakon provedenog postupka javne nabave.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-27

Rijeka, 18. veljače 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr