SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

24.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 2. stavka 2. Odluke o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom („Službene novine“ broj 26/09), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko - goranske županije na 36. sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine donijela je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi
„Sveti Matej“, Viškovo za prijenos prava vlasništva
nekretnine u korist Općine Viškovo

Članak 1.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi „Sveti Matej“, Viškovo za prijenos prava vlasništva nekretnine oznake k.č. 2051/1, 2051/2, 2065/1, 2065/3, K.O. Marčelji, ukupne površine 2345 m2, sve upisano u zk. ul. broj 640, u korist Općine Viškovo, bez naknade.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Primorsko-goranske županije''.

KLASA: 021-04/21-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-48

Rijeka, 18. veljače 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr