SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

14.

Na temelju članka 28. točka 8. i 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 , 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska je skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine donijela

ODLUKU

o sufinanciranju županijske linije u javnom prijevozu
u linijskom obalnom pomorskom prometu
na relaciji Veli Lošinj - Rab - Veli Lošinj

Članak 1.

Utvrđuje se da je Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela Odluku o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Veli Lošinj-Rab-Veli Lošinj na sjednici od 18. veljače 2021. godine, koja će se održavati kroz 6 godina.

Županijska linija Veli Lošinj-Rab-Veli Lošinj utvrđena je kao linija na kojoj se od ostvarenog prihoda ne mogu pokriti stvarni troškovi stoga da bi se osigurao javni prijevoz na toj liniji potrebno je istoj dati potporu.

Članak 2.

Utvrđuje se da planirana vrijednost pružanja usluge održavanja županijske linije Veli Lošinj-Rab-Veli Lošinj godišnje iznosi 322.664,45 kuna bez PDV-a odnosno 403.330,56 kuna s PDV-om, što za šestogodišnje razdoblje iznosi 1.935.986,70 kuna bez PDV-a, odnosno 2.419.983,36 kuna s PDV-om.

Članak 3.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija preuzima obvezu sufinancirati pružanje usluge održavanja županijske linije Veli Lošinj-Rab-Veli Lošinj u visini od 50% planirane vrijednosti iz članka 2. ove Odluke kroz sve godine održavanja linije.

Utvrđuje se da su Grad Mali Lošinj i Grad Rab prihvatili učešće u preostalih 50% planirane vrijednosti iz članka 2. ove Odluke na način da će Grad Mali Lošinj sufinancirati 25 %, a Grad Rab 25 % planirane vrijednosti iz članka 2. ove Odluke kroz sve godine održavanja linije.

Članak 4.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da temeljem ove Odluke s Gradom Mali Lošinj i Gradom Rabom zaključi sporazum kojim će se detaljno urediti međusobni odnosi u financiranju u skladu s člankom 3. ove Odluke te utvrditi način provođenja postupka javne nabave usluge iz članka 2. ove Odluke u kojoj će nositelj iste biti Primorsko-goranska županija.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-28

Rijeka, 18. veljače 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr