SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

4.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišpćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. točke 2. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine donijela je

IZMJENU I DOPUNU

POSLOVNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Poslovniku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u članku 120. stavku 2. riječi „pisanim pozivom“, zamjenjuju se riječima „elektroničkim putem“.

Stavak 3. briše se.

Iza stavka 5. koji postaje stavak 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„U slučaju nastupa posebnih okolnosti koje su propisane zakonom i za vrijeme njihova trajanja, sjednice Skupštine iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Poslovnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-10

Rijeka, 18. veljače 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr