SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
93. Odluka o imenovanju Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk
92. Zaključak o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
91. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2023. godinu i donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
90. Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu
89. Odluka o porezima Grada Krka
88. Odluka o privremenoj zabrani radova na području Grada Krka u 2024. godini
87. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 4032/13 i k.č. 4032/15 obje k.o. Krk – grad
86. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u predškolskoj ustanovi Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan”
85. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Krk (NA1, R1 1 , R3 8 , R3 10 R3 11 )
84. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
83. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka
82. Izmjena Statuta Grada Krka
81. II. Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu
80. II. Izmjene Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu
79. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu
78. II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu
77. II. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini
76. Izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2023. godini
75. II. Izmjena Programa raspodjele turističke pristojbe za 2023. godinu
74. Odluka o II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
73. Odluka o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu
72. II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
71. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka u 2024. godini
70. Program javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2024. godinu
69. Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2024. godinu
68. Program javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2024. godinu
67. Odluka o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu
66. Program javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu
65. Program javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu
64. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Krka u 2024. godini
63. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Krka u 2024. godini
62. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu
61. Program raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2024. godinu
60. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
59. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini
58. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2024. godinu
57. Proračun Grada Krka za 2024. i projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu
68. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za 2024. godinu
67. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine
66. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
65. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo i školstvo – predškolski odgoj u 2024. godini
64. Plan Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Vinodolskoj općini za 2024. godinu
63. Plan Programa javnih potreba u sportu Općine Vinodolske općine za 2024. godinu
62. Plan Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Općine Vinodolske općine za 2024. godinu
61. Plan Programa javnih potreba u području kulture u Općini Vinodolskoj općini za 2024. godinu
60. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine za 2024. godinu
59. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine za 2024. godinu
58. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Vinodolska općina za 2024. godinu
57. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Vinodolske općine za 2024. godinu
56. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za 2023. godinu
55. Odluka o socijalnoj skrbi
54. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2024. godinu
53. Proračun Općine Vinodolske općine za 2024. godinu – opći i posebni dio s Projekcijom za 2025.-2026. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr