SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
GRAD KRK

86.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), članka 3. Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Primorsko goranskoj županiji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u predškolskoj ustanovi Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan“

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u predškolskoj ustanovi Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/21) članak 6. stavak 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

“- u vrijeme odsustva djeteta iz vrtića tijekom srpnja i /ili kolovoza pedagoške godine učešće roditelja umanjuje se za 75% uz pravovremenu odjavu, a obračun i plaćanje vrši se za tekući mjesec.“

U stavku 1. iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

“- u vrijeme odsustva djeteta iz vrtića u vremenu od 15. prosinca do 15. siječnja pedagoške godine učešće roditelja umanjuje se za 75% uz pravovremenu odjavu, a obračun i plaćanje vrši se za tekući mjesec.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 007-04/23-01/12

URBROJ: 2170-09-01-23-5

Krk, 12. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik:

Nikša Franov, ing. građ.,v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=51500&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr