SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

53.

Na temelju članaka 40., 41.,42. i 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj: 144/21.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2023., donosi

PRORAČUN OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2024. GODINU – OPĆI I POSEBNI DIO
SA PROJEKCIJOM ZA 2025. – 2026. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Vinodolske općine za 2024. u iznosu od 3.667.730,00 EUR sa projekcijom za 2025.- 2026. godinu sastoji se od:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi proračuna sa projekcijom 2025.-2026. godine po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja.

Članak 3.

Posebni dio proračuna sa projekcijom 2025.- 2026. godine sadrži prikaz po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 4.

Ovaj Proračun s projekcijom objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2024..

 

 

 

 

 

 

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 2170-34-02-23-226

Bribir, 13. prosinca 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=91253&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr