SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

61.

Na temelju članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj: 83/22.), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2023., donosi

PLAN PROGRAMA

JAVNIH POTREBA U PODRUČJU

KULTURE U OPĆINI VINODOLSKOJ OPĆINI
ZA 2024. GODINU

Članak 1.

KULTURA Planirano za 2024.

Programska djelatnost kulture103.500,00

JU Knjižnica i čitaonica Bribir 44.650,00

Ukupno148.150,00 Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Vinodolske općine.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana Vinodolske općine.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

• Tekuće investicijsko održavanje spomenika kulture

• Kapitalno ulaganje u spomenike kulture

• Manifestacije u području kulture

• Djelatnosti udruga u kulturi

• Djelatnosti drugih udruga

• Projekt kulturne baštine

• Djelatnost Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Bribir

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području Vinodolske općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga, društava i ustanove.

Članak 6.

REALIZACIJA PROGRAMA

U 2024. godini planira se realizacija u iznosu od 148.150,00, od čega KNJIŽNICA I ČITAONICA BRIBIR - ukupno 44.650,00, a programska djelatnost kulture 103.500, od čega:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Raspored i namjena sredstava u oblasti kulture određuje se ovim Programom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba u kulturi općine Vinodolska općina, a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje Načelnik .

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 2170-34-02-23-230

Bribir, 13. prosinca 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=91253&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr