SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
GRAD KRK

93.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 17/19, 98/19 i 114/22) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. prosinca 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk

I.

U Natječajno povjerenstvo za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk imenuju se:

1. FRANJO VOLARIĆ,

2. ANDREANA GLUVAKOVIĆ i

3. TAMARA ŽIC.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 007-06/23-01/06

URBROJ: 2170-09-01-23-4

Krk, 12. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=51500&odluka=93
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr