SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

62.

Na temelju članka 2. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2023., donosi

PLAN PROGRAMA

JAVNIH POTREBA

U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM

OBRAZOVANJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Planirano za 2024.

ODGOJ I OBRAZOVANJE 214.000,00

Dječji vrtić „Cvrčak i mrav“ 820.180,00

Ukupno 1.034.000,00

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM

ODGOJU, OSNOVNOM OBRAZOVANJU I

SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

ZA 2024. GODINU

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

• Stipendije učenicima i studentima

• Programi dječjih vrtića i jaslica

• Programi osnovnog školstva

• Program Dječjeg vrtića «Cvrčak i mrav»

Članak 4.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je da se uz redovne programe stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje djece, mladih i studenata, te da se subvencioniranjem cijene boravka djece u predškolskim ustanovama olakša roditeljima plaćanje boravka djeteta u dječjim vrtićima te da se potpomaganjem osnivanja i proširenja postojećeg omogući zaposlenim roditeljima kvalitetnije zbrinjavanje boravka djece.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju u Vinodolskoj općini odvija se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

• stipendiranje nadarenih učenika i studenata,

• subvencija boravka djece u vrtićima,

• subvencioniranje programa u osnovnim školama,

• subvencioniranja programa osnivanja dječjeg vrtića i osnivanje istog u vlasništvu Vinodolske općine

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program je podržan od strane stručnih suradnika i aktivista volontera po pojedinim mjesnim odborima, te od strane djelatnika zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Vinodolske općine i susjednih Gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2022.

Potpomagati težnje prema boljem i kvalitetnijem pedagoškom standardu u osnovnim školama Vinodolske općine. Isto tako osigurati kvalitetan organizirani predškolski odgoj na području Vinodolske općine. Osigurati uvjete za nastavak stipendiranja uspješnih učenika i studenata.

Članak 8.

REALIZACIJA PROGRAMA

U 2023. godini planira se realizacija u iznosu od 1.034.000,00 eura , od čega:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 2170-34-02-23-231

Bribir, 13. prosinca 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=91253&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr