SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

58.

Na temelju članka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« broj: 52/18.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2023., donosi

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom

Općine Vinodolska općina za 2024. godinu

I.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Vinodolska općina za 2024. godinu kojeg je Općina Vinodolska općina u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« broj 52/18.).

II.

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se:

• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Vinodolska općina,

• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,

• detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vinodolska općina,

• godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vinodolska općina.

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisana su Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj: 21/14.).

III.

Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Vinodolska općina za 2024. godinu donosi Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine za razdoblje od godinu dana.

IV.

Općina Vinodolska općina dužna je do 30. rujna 2025. godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vinodolska općina za 2024. godinu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se na službenoj internet stranici Općine Vinodolske općine.

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 2170-34-02-23-225

Bribir, 13. prosinca 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=91253&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr