SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
GRAD KRK

71.

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (« Narodne novine« broj 79/06 i 110/15) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. prosinca 2023. godine, donijelo je

PROGRAM

javnih potreba za obavljanje djelatnosti
Hrvatske gorske službe spašavanja
- Stanice Rijeka u 2024. godini

I.

Ovim Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2024. godini (dalje u tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe Grada Krka koje se odnose na djelatnost koju obavlja Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka, u skladu sa Sporazumom o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka na području Grada, KLASA: 402-08/07-01/2, URBROJ: 2142/01-02-07-1 od 26. siječnja 2007. godine.

II.

Javne potrebe Grada Krka za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka u 2024. godini obuhvaćaju aktivnosti redovne djelatnosti Stanice Rijeka u cilju zaštite i spašavanja ljudskih života, zdravlja i imovine u brdsko-planinskim i drugim nepristupačnim područjima i izvan javnih prometnica te u izvanrednim okolnostima kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove kojima raspolaže HGSS Rijeka, sve u skladu s temeljnim zadaćama propisanim člankom 5. stavkom 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

III.

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Rijeka, na ime zajedničkog interesa i za ispunjavanje javnih potreba koje se utvrđuju ovim Programom, iz Proračuna Grada Krka u 2024. godini doznačiti će se iznos od 3.982,00 eura, pod uvjetima i dinamikom koja će se utvrditi ugovorom o sufinanciranju.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz točke II. ovoga Programa osigurana su u Proračunu Grada Krka za 2024. godinu, 00101 Jedinstveni upravni odjel, Program 5001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Pozicija 3264.1 Programska aktivnost HGSS, u ukupnom iznosu od 3.982,00 eura.

IV.

Sredstva iz točke III. stavka 1. ovog Programa, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka, u skladu s Radnim programom i troškovnikom Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka za 2024. godinu, utrošiti će za redovnu djelatnost HGSS Rijeka.

V.

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka, u sadržaju i rokovima određenima posebnim propisima i u skladu s ugovorom o sufinanciranju, Gradu Krku podnosi izvješće o ostvarenom programu.

VI.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 230-01/23-01/01

URBROJ: 2170-09-01-23-4

Krk, 12. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing.građ.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=51500&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr