SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

65.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2023., donosi

ODLUKU

o uporabi dijela sredstava komunalne naknade

za vatrogastvo i školstvo - predškolski odgoj

u 2024. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2024. godini u dijelu prikupljenih sredstava od 500.000,00 eura upotrijebit će se za vatrogastvo, civilnu zaštitu i školstvo - predškolski odgoj.

Članak 2 .

Raspored sredstava iz točke 1.ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

Prijedlog

1. ZA JAVNU VATROGASNU

POSTROJBU I DVD7.000,00 EUR

2. VATROGASTVO – MJERE VLADE RH

10.000,00 EUR

3. CIVILNA ZAŠTITA6.000,00 EUR

4. TROŠKOVI PREDŠKOLSKOG

ODGOJA 433.000,00 EUR

5. OSTALI NESPOMENUTI RASHODI4.000,00 EUR

UKUPNO: 500.000,00 EUR

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 2170-34-02-23-234

Bribir, 13. prosinca 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=91253&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr