SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
GRAD KRK

89.

Na temelju članka 20. i 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17, 114/22 i 114/23) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o porezima Grada Krka

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Krku (u daljnjem tekstu: Grad).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

1. Porez na kuće za odmor.

Članak 3.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 3,50 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada Krk.

III. NADLEŽNOST

Članak 4.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate poreza na kuće za odmor provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

Članak 5.

Za utvrđivanje, naplatu, žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i za sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/20).

Članak 7.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor započeti prema odredbama Odluke o porezima Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/20), a nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/20).

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 410-05/23-01/12

URBROJ: 2170-09-01-23-5

Krk, 12. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing.građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=51500&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr