SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
221. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
67. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
66. Odluka o Izmjenama i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
65. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog u 2017. godini
64. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu
63. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu
62. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2016. godini
61. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2016. godini
60. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
59. II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
58. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2016.
78. Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija
87. Odluka o imenovanju Partnerskog odbora za izradu Strategije ukupnog razvoja Grada Raba za razdoblje od 2017. do 2020. godine
86. Plan prijma u službu u Grad Rab za 2017. godinu
54. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Općine Lopar za 2017. godinu
25. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu i Projekcija Proračuna za 2017. i 2018. godinu
24. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2017. godinu
23. Proračun Općine Mrkopalj za 2017. godinu i Projekcija Proračuna za 2018. i 2019. godinu
72. Odluka o imenovanju uprave - direktora Društva Pesja Nautika d.o.o. Omišalj
71. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Omišalj u 2017. godini
62. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2017. godinu
61. Program javnih potreba u sportu Vinodolske općine za 2017. godinu
60. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine za 2017. godinu
59. Program javnih potreba u području kulture u Vinodolskoj općini za 2017. godinu
58. Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Vinodolske općine
57. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo, civilnu zaštitu i školstvo (predškolski odgoj) u 2017. godini
56. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2017. godinu
55. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Vinodolske općine
54. Plan bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna za radove za 2017. godinu
53. Odluka o kreditnom zaduženju Vinodolske općine kod poslovne banke
52. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
51. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Vinodolske općine
50. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u Vinodolskoj općini za 2016. godinu
49. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Vinodolskoj općini za 2016. godinu
48. Odluka o razrješenju i imenovanju dužnosti predsjednika i člana Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
47. Odluka o razrješenju i imenovanju dužnosti člana Mandatne komisije
65. Plan prijma u službu u Općini Vrbnik za 2017. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr