SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

60.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbiNarodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općinaSlužbene novine PGŽ« broj 40/09, 15/13 i 30/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 27. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM
OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM
OBRAZOVANJU VINODOLSKE OPĆINE
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

ODGOJ I OBRAZOVANJE 610.000,00 kn

Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« 1.800.000,00 kn

Ukupno 2.410.000,00 kn

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM
OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM
OBRAZOVANJU ZA 2017. GODINU

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

-Stipendije učenicima i studentima

-Programi dječjih vrtića i jaslica

-Programi osnovnog školstva

-Program Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«

Članak 4.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je da se uz redovne programe stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje djece, mladih i studenata, te da se subvencioniranjem cijene boravka djece u predškolskim ustanovama olakša roditeljima plaćanje boravka djeteta u dječjim vrtićima te da se potpomaganjem osnivanja i proširenja postojećeg omogući zaposlenim roditeljima kvalitetnije zbrinjavanje boravka djece.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju u Vinodolskoj općini odvija se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

-stipendiranje nadarenih učenika i studenata,

-subvencija boravka djece u vrtićima,

-subvencioniranje programa u osnovnim školama,

-subvencioniranja programa osnivanja dječjeg vrtića i osnivanje istog u vlasništvu Vinodolske općine

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program je podržan od strane stručnih suradnika i aktivista volontera po pojedinim mjesnim odborima, te od strane djelatnika zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Vinodolske općine i susjednih Gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2017.

Potpomagati težnje prema boljem i kvalitetnijem pedagoškom standardu u osnovnim školama Vinodolske općine. Isto tako osigurati kvalitetan organizirani predškolski odgoj na području Vinodolske općine. Osigurati uvjete za nastavak stipendiranja uspješnih učenika i studenata.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za realizaciju i provođenje svih aktivnosti spomenutih u ovom Programu u proračunu Općine Vinodolske općine za 2017. godinu osiguravaju se proračunska sredstva u iznosu od 2.410.000,00 kn i raspoređuju kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

OSOBA U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-8

URBROJ: 2107-03/16-01-12-260

Bribir, 14. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOSLKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=91253&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr