SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

23.

Na temelju čl.39.Zakona o Proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12, 15/15) i članka 29.Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr. 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2017. G.
I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2017. g. sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U Proračunu za 2017.godinu i projekcijama za 2018. i 2019.godinu prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017-2019. g.

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna je i Projekcija proračuna za 2018. i 2019. g. U planu razvojnih programa za razdoblje 2017.- 2019. godine, koji čini sastavni dio Proračuna, planirani rashodi raspoređeni su po ciljevima i prioritetima razvoja općine.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije

Klasa:021-05/16-01/01

Ur.broj:2112-05-01-16-23

Mrkopalj, 15. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=51315&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr