SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

54.

Na temelju GLAVE III, članak 6. Pravilnika o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općini, (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 7/14) odredbi Zakona o proračunuNarodne novine« broj: 87/08, 136/12 i 15/15), članka 20.stavak 2., u svezi sa člankom 18 stavak 3. Zakona o javnoj nabaviNarodne novine« broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH-e), članka 48.Statuta Općine Vinodolska općinaSlužbene novine Primorsko-goranske županije«,broj:40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 27. sjednici održanoj 14.prosinca 2016. godine, donijelo je

PLAN
BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE
VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA, DO 200.000,00 KUNA, ZA ROBE I USLUGE
I OD 20.000,00 KUNA DO 500.000,00 KUNA ZA
RADOVE, ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom malih nabava - Bagatelne nabave Vinodolske općine za 2017. godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, za radove.

Članak 2.

Vinodolska općina provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana temeljem Pravilnika o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općini, (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 7/14)

Članak 3.

Tijekom 2017. godine Vinodolska općina će pristupiti maloj - Bagatelnoj nabavi sljedećih roba, radova i usluga kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Odluku o osnivanju Povjerenstva za nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna za radove, donosi općinski načelnik na prijedlog stručnih službi.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka malih nabava-BN-a, provodit će Jedinstveni upravni odjel odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. ovog Plana.

Članak 6.

O provedbi postupka male nabave-BN-e, u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencije postupka male nabave i sklopljenih ugovora o malim nabavama, na Obrascu E-MN-BN.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/8

URBROJ:2107-03/16-01-12-255

Bribir, 14. prosinac 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOSLKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=91253&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr