SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

25.

Na temelju čl.39. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko goranske županije br. 24/ 09, 34/09-ispr.13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016.godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. G.
I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017. I 2018.G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2016. g. I Projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. g. (Službene novine Primorsko goranske županije br. 40/15 i 18/16) članak 1. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji povećavaju se ili smanjuju kako su utvrđeni u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu ovih izmjena i dopuna Proračuna. Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna za 2016.godinu stupaju na snagu prvi dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:021-05/16-01/01

Ur.Broj:2112-05-01-16-22

Mrkopalj, 15. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=51315&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr