SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

53.

Na temelju članka 86-a. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. Pravilnika o postupku zaduženja te davanja jamstva i suglasnosti (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko- goranske-županije« broj: 40/09,15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 26. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O KREDITNOM ZADUŽENJU VINODOLSKE
OPĆINE KOD POSLOVNE BANKE

Članak 1.

Odobrava se Vinodolskoj općini kreditno zaduženje u vidu kratkoročne pozajmice, uzimanjem kratkoročnog kunskog kredita bez valutne klauzule kod Poslovne banke - najpovoljnijeg ponuditelja iz pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, kod ugovora o javnoj nabavi robe (kratkoročna pozajmica) iz razloga žurnosti za prevladavanje nelikvidnosti u 1. kvartalu 2017.godine, odnosno prevladavanja različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Visina kreditnog zaduženja iz točke 1. iznosi 300.000,00 kuna, raspoloživo početkom siječnja 2017. godine, s rokom povrata 31. listopada 2017. godine, pod sljedećim uvjetima:

- iznos kredita: 300.000,00 kuna,

- vrsta kredita: kratkoročni.

Članak 3.

Ovlašćuje se zamjenik načelnika da donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - pregovarača, te s istom sklopi Ugovor o kreditu - kratkoročnoj pozajmici na iznos 300.000,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko -goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ:2107-03/16-01-12-247

Bribir, 7. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=91253&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr