SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

49.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne Novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04,110/04 (Uredba) i 178/04 , 38/09,79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 48 Statuta Vinodolske općineSlužbene Novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 26. sjednici Općinskog vijeća održanoj 7. prosinca 2016. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG
PROGRAMA GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
godinu na području Vinodolske općine

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2016. godinu. Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Sredstva za ovaj program osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Sredstva za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture namjenjena su za:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunlne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje načelnik Općine.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u « Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/6

URBROJ:2107-03/16-01-12-245

Bribir, 7. prosinac 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=91253&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr