SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

61.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 i 137/15), članka 74., 75. i 76. Zakona o sportuNarodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/ 12, 94/13, 85/15 i 19/16), te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općinaSlužbene novine PGŽ« broj 40/09, 15/13 i 30/13),) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 27. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

SPORT 380.000,00 kn

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2017. GODINU

Članak 3.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je omogućiti redovnu aktivnost pojedinih sportskih udruga i klubova s područja Vinodolske općine, te osigurati djeci i mladima s područja Vinodolske općine preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i promicanje sporta kao zdravog načina života.

Članak 4.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa javnih potreba u sportu je omogućiti što većem broju djece i odraslih osoba bavljenje sportskim aktivnostima.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u sportu provodi se kroz aktivnosti u sportskim klubovima i udrugama.

Osim poticanja amaterskog sporta u sportskim udrugama, Program javnih potreba u sportu uključuje i održavanje i drugih sportskih manifestacija, prema kriterijima koje utvrđuje Općinsko vijeće Vinodolske općine. Sportske udruge dodatno se mogu financirati i kroz druga poticajna sredstva.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciju navedenog Programa uključeni su treneri, djelatnici i članovi sportskih klubova, te ostali razni stručni suradnici.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2017. GODINU

Zadržati postojeću razinu sportske djelatnosti, te omogućiti što većem broju djece uključivanje u sportske aktivnosti sukladno njihovim interesima.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja svih aktivnosti koji su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu Vinodolske općine za 2017. godinu, osigurava se 380.000,00 kn i to:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Sredstva iz članka 8. ovog Programa služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja te rekreativnih programa.

Članak 11.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 8. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju načelniku Općine Vinodolska općina.

Članak 12.

Korisnici sredstava za sport obvezni su do 01.ožujka 2017. godine načelniku Općine Vinodolska općina preko Jedinstvenog upravnog odjela podnijeti izvješće o izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 13.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-8

URBROJ: 2107-03/16-01-12-261

Bribir, 14. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOSLKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=91253&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr