SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
GRAD OPATIJA

78.

Grad Opatija, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić,

Općina Lovran, koju zastupa općinski načelnik Alan
Sanković,

Općina Matulji, koju zastupa općinskinačelnik Mario
Ćiković,

Općina Mošćenička Draga, koju zastupa općinski načelnik Ratko Salamon, dr. med. kao suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Opatija,

Javna vatrogasna postrojba Opatije, koju zastupa zapovjednik Gordan Filinić, kao poslodavac s jedne strane

i

Sindikat vatrogasaca Rijeka, Sindikalna podružnica JVP Opatija(u daljnjem tekstu: Sindikat), koju zastupa povjerenik Sindikalne podružnice Marino Brnčić, s druge strane,

zbog neizvjesnosti utjecaja poreznih reformi na ostvarivanje prihoda, ugovorne strane sporazumjele su se da sljedeća materijalna prava iz Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija (SN PGŽ br. 23/16, u nastavku: Kolektivni ugovor) ostaju na razini 2016. godine, te dana 27. prosinca 2016. godine zaključuju

ANEKS broj I
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iznimno od odredbi članka 70. stavka 1. alineje 2. Kolektivnog ugovora za 2017. godinu ugovorne strane suglasile su se o sljedećem:

-dnevnica koja sukladno Kolektivnom ugovoru pripada radniku upućenom na službeno putovanje u zemlji, bit će isplaćena u visini od 50% maksimalnog iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez.

Ukoliko se tijekom 2017. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financiraju materijalna prava radnika, poslodavac može na materijalna prava primijeniti osnovne odredbe Kolektivnog ugovora, o čemu će se voditi posebne pregovore.

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

Aneks se sklapa u 14 jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-10/16-01/03

URBROJ: 2156/01-03/01-16-12

ZA JVP OPATIJA ZA GRAD OPATIJU

Zapovjednik Gradonačelnik

Gordan Filinić, v.r. Ivo Dujmić, v.r.

ZA SINDIKAT ZA OPĆINU LOVRAN

Sindikalni povjerenik Općinski načelnik

Marino Brnčić, v.r. Alan Sanković, v. r.

ZA OPĆINU MATULJI

Općinski načelnik

Mario Ćiković, v.r.

ZA OPĆINU
MOŠĆENIČKA DRAGA

Općinski načelnik

Ratko Salamon, dr. med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=10006&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr