SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

59.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupraviNarodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 i 137/15) i članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturiNarodne novine« br. 47/90, 27/93 i 38/09), te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općinaSlužbene novine PGŽ« broj 40/09, 15/13 i 30/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 27. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2016. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
U PODRUČJUKULTURE U VINODOLSKOJ
OPĆINI ZA 2017. GODINU

Članak 1.

KULTURA

Programska djelatnost kulture 426.000,00 kn

JU Knjižnica i čitaonica Bribir 261.620,68 kn

Ukupno 687.620,68 kn

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Vinodolske općine.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana Vinodolske općine.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

-Tekuće investicijsko održavanje spomenika kulture

-Kapitalno ulaganje u spomenike kulture

-Manifestacije u području kulture

-Djelatnosti udruga u kulturi

-Djelatnosti drugih udruga

-Projekt kulturne baštine

-Djelatnost Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Bribir

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području Vinodolske općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga, društava i ustanove.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja spomenutih aktivnosti potrebno je osigurati ukupno 687.620,68 kuna proračunskih sredstava Općine Vinodolske općine.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužene za kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa je Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Raspored i namjena sredstava u oblasti kulture određuje se ovim Programom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba u kulturi općine Vinodolska općina, a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje Načelnik .

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/16-8

URBROJ:2107-03/16-01-12-259

Bribir, 14. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOSLKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=91253&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr