SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

57.

Na temelju članka 28. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne Novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,110/04 (Uredba) i 178/04 , 38/09,79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 48. Statuta Vinodolske općine. (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 27. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo, civilnu zaštitu i školstvo - predškolski odgoj u 2017. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2017. godini u dijelu prikupljenih sredstava od 2.303.000,00 kuna upotrijebit će se za vatrogastvo, civilnu zaštitu i školstvo - predškolski odgoj.

Članak 2.

Raspored sredstava iz točke 1.ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

Prijedlog

1.ZA JAVNU VATROGASNU POSTROJBU I DVD 350.000,00 kuna

2.VATROGASTVO - MJERE VLADE RH 73.000,00 kuna

3.CIVILNA ZAŠTITA 30.000,00 kuna

4.TROŠKOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 1.850.000,00 kuna

UKUPNO: 2.303.000,00 kuna

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/8

URBROJ:2107-03/16-01-12-258

Bribir, 14. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=91253&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr