SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
37. Odluka o uspostavi suradnje Primorsko-goranske županije i Grada Irkutska (Ruska Federacija)
36. Odluka o uspostavi suradnje Primorsko-goranske županije i Černigivske oblasti (Ukrajina)
35. Odluka o imenovanju članova školskih odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
34. Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
33. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj za stjecanje prava vlasništva nekretnina od Grada Malog Lošinja, bez naknade
32. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji
31. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj
30. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Uvali Scott, Grad Kraljevica
29. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk
28. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2013. godinu
27. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2013. godinu
26. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2013. godinu
25. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2013. godinu
24. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2013. godinu
23. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova u 2013. godini
22. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjih škola u 2013. godini
21. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2013. godini
20. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Primorsko- goranske županije
19. Odluka o dodjeli nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
18. Izmjene i dopune Statuta Primorsko-goranske županije
17. Odluka o dodjeli priznanja Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Primorsko-goranske županije
12. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu
17. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
16. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova u stambenim zgradama po programu društveno poticane stanogradnje
20. Odluka o prihvaćanju Prijedloga izjave o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. Vrbovsko
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
18. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2013. godinu
17. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2013. godinu
16. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2013. godinu
15. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2013. godinu
14. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2013. godinu
13. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
12. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2013. godinu
11. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2013. godinu
10. Proračun Grada Vrbovskog za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
8. Javna rasprava o prijedlozima urbanističkih planova uređenja UPU-3, UPU-4, UPU-5, UPU-6, UPU-7, UPU-8, UPU-9 i UPU-10
11. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Lokve
10. Odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite Općine Lokve
7. Odluka o porezu na korištenje javnih površina
6. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
5. Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
4. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2013. do 2015. godine
3. Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
2. Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska- Dubašnica
17. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 3 zone društvenih sadržaja Brešca

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr