SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

17.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06., 150/08. i 124/10.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na svojoj sjednici 14. ožujka 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu
za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu Grada Vrbovskog za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od značaja za Grad Vrbovsko, a u svezi sa:

1.poticanjem i promicanjem športa,

2.provođenjem športskih aktivnosti djece i mladeži,

3.djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,

4.športskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša,

5.športsko-rekreacijskom aktivnosti građana,

6.planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem športskih građevina značajnih za Grad Vrbovsko.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja osiguraju preduvjeti za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća, promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina življenja.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Vrbovskog za 2013. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

-poticanje i promicanje sporta,

-stvaranje uvjeta da gradski sportski klubovi sudjeluju u sustavu domaćih i međunarodnih natjecanja,

-ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži, kao i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture,

-poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana.

Članak 3.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Vrbovsko provode se putem sportskih klubova i drugih sportskih udruga koje djeluju na području Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Vrbovskog za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 565.500,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva Proračuna Grada Vrbovskog planirana za sport u iznosu od 565.500,00 kuna raspoređuju se po namjenama i korisnicima kako slijedi:


I.DONACIJE 340.500,00

1.Kuglački klub »Kamačnik« Vrbovsko 8.000,00

2.Kuglački klub »Gomirje« Gomirje 8.000,00

3.Kuglački klub »Vrbovsko« Vrbovsko 9.000,00

4.Kuglački klub »Željezničar« Moravice 8.000,00

5.Kuglački klub »Policajac« Vrbovsko 8.000,00

6.Nogometni klub »Vrbovsko« Vrbovsko 60.000,00

7.Nogometni klub »Gomirje« Gomirje 60.000,00

8.Nogometni klub »Željezničar« Moravice 60.000,00

9.Šahovski klub »Goran« Vrbovsko 40.000,00

10.Školski športski klub »Goran« Vrbovsko 2.000,00

11.Školsko sportsko društvo ŽTŠ Moravice 2.000,00

12.Športsko ribolovno društvo »Kamačnik« 2.000,00

13.Teniski klub »Vrbovsko« 4.000,00

14.Hrvatsko planinarsko društvo
»Željezničar« Moravice 500,00

15.Ženski rukometni klub Vrbovsko 40.000,00

16.Rukometni klub Vrbovsko 25.000,00

17.Sportsko društvo Jablan 2.000,00

18.Sportsko društvo »Osojnik« 2.000,00

II.INVESTICIJE I ODRŽAVANJE
OBJEKATA 225.000,00

1.Troškovi energije 170.000,00

2.Komunalne usluge 15.000,00

3.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
sportskih objekata 40.000,00


Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog prati i nadzire izvršavanje ovog Programa, te prati korištenje i utrošak sredstava iz Planu raspodjele sredstva iz članka 5. ovog Programa.

Članak 7.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 28. veljače tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/13-01-1

Ur.broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51326&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr