SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

35.

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/ 09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst) i članka 28. točka 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine«, broj 23/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 37. sjednici od 14. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova školskih (domskih) odbora
srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

Za članove školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija kao predstavnici osnivača, imenuju se:

1.Za Pomorsku školu BAKAR

. Alen Čop

. Vinko Polić

. Branka Milojević

2.Za Srednju školu dr. Antuna Barca, CRIKVENICA

. Ana Lončarić Kostrenčić

. Zlatka Kuharić-Dragojević

. Emina Botonić

3.Za Srednju školu »Vladimir Nazor«, ČABAR

. Katarina Ožbolt Malnar

. Jasenka Hoge

. Davor Škreblin

4. Za Srednju školu DELNICE

. Mateja Bukovac

. Franjo Volarić

. Damir Majnarić

5. Za Srednju školu »Hrvatski Kralj Zvonimir«, KRK

. Nikša Franov

. Franjo Volarić

. Maja Polonijo

6. Za Željezničku tehničku školu MORAVICE

. Anton Burić

. Svetlana Radošević

. Milkica Rađenović

7.Za Gimnaziju Eugena Kumičića, OPATIJA

. Lorena Bašan

. Biljana Puž

. Zorica Šain

8.Za Hotelijersko-turističku školu, OPATIJA

. Milovan Šepić

. Aljoša Babić

. Eduard Grizilo

9.Za Ugostiteljsku školu, OPATIJA

. Alessandra Selak Diraka

. Ana Puž

. Smail Mašinović

10.Za Obrtničku školu, OPATIJA

. Damir Lovreković

. Aleksandar Vignjević

. Jadran Rubeša

11.Za Srednju školu Markantuna de Dominisa, RAB

. Zoran Antunović

. Marija Mateša

. Ivica Tomulić

12.Za Prvu riječku hrvatsku gimnaziju, RIJEKA

. Ida Mahmutefendić

. Ivana Jurjević Jovanović

. Zorina Pinoza Kukurin

13.Za Gimnaziju Andrije Mohorovičića, RIJEKA

. Nataša Ružić

. Dragica Marač

. Jelena Orban

14.Za Prvu sušačku hrvatsku gimnaziju u Rijeci, RIJEKA

. Dragana Karan Popović

. Loris Rak

. Gabrijela Gorjanac Kapša

15.Za Tehničku školu za strojarstvo i brodogradnju RIJEKA

. Marko Filipović

. Roberto Žigulić

. Blaženko Vitaljić

16.Za Strojarsko brodograđevnu školu za industrijska i obrtnička zanimanja, RIJEKA

. Darko Crnković

. Tedi Babić

. Gordana Galešić

17.Za Strojarsku školu za industrijska i obrtnička zanimanja, RIJEKA

. Vladimir Čekada

. Marina Marinković

. Smail Mašinović

18.Za Srednju školu za elektroniku i računalstvo RIJEKA, Rijeka

. Robert Urek

. Milan Popadić

. Sanja Biloš Žigulić

19.Za Elektroindustrijsku i obrtničku školu, RIJEKA

. Andrija Tkalčević

. Dragan Putica

. Irma Dizdarević

20.Za Prometnu školu, RIJEKA

. Ivo Simper

. Dolores Subotić

. Marijan Bileta

21.Za Građevinsku tehničku školu, RIJEKA

. Damir Nadarević

. Ljubo Subotić

. Vladimir Afrić

22.Za Graditeljsku školu za industriju i obrt, RIJEKA

. Mauro Lacovich

. Ante Štulić

. Mladen Žigulić

23.Za Trgovačku i tekstilnu školu u Rijeci, RIJEKA

. Aleksandar Bulog

. Redžo Alibašić

. Manon Giron

24.Za Ekonomsku školu Mije Mirkovića, RIJEKA

. Ivan Šilobad

. Ante Županić

. Roža Butković

25.Za Medicinsku školu u RIJECI

. Ivana Jurčić

. Žarko Stilin

. Zlata Beg Zec

26.Za Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova, RIJEKA

. Adam Butigan

. Vidoje Jovanović

. Marin Jureša

27.Za Školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci, RIJEKA

. Sanja Tamarut

. Vedran Padovan

. Teodora Dobrović

28.Za Srednju talijansku školu, RIJEKA

. Erik Fabijanić

. Mia Balen

. Andrej Poščić

29.Za Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka, RIJEKA

. Branko Škrobonja

. Dario Bognolo

. Đuro Dragosavac

30.Za Srednju školu Ambroza Haračića, Mali Lošinj, MALI LOŠINJ

. Marin Soldičić

. Damir Mlacović

. Sanjin Banac

II.

Za članove domskih odbora učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, imenuju se:

1.Za Učenički dom »Podmurvice«, RIJEKA

. Vladimir Predrag

. Ida Zoričić

. Dinko Tamarut

2.Za Učenički dom KVARNER, RIJEKA

. Davor Kauzlarić

. Luka Šušić

. Ivana Grandić

3.Za Dom učenika Sušak, RIJEKA

. Mirjana Dvorny

. Vojko Braut

. Danijela Đurić Perić

4.Za Učenički dom Lovran, LOVRAN

. Aleksandra Vio

. Zorica Šain

. Iva Tuhtan Grgić

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-49

Rijeka, 14. ožujka 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=00001&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr