SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/ 09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst) i članka 28. točka 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine«, broj 23/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 37. sjednici od 14. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

Za članove školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županije kao predstavnici osnivača imenuju se:

1.Za Osnovnu školu Bakar, BAKAR

. Silvia Grgić

. Smiljka Vulinović

. Ružica Cipro

2.Za Osnovnu školu Dr. Josipa Pančića, BRIBIR

. Maja Pečuvčić

. Snježana Domijan

. Zoran Spoja

3.Za Osnovnu školu »Brod Moravice«, BROD MORAVICE

. Vatroslav Skender

. Goran Marković

. Emil Tušek

4.Za Osnovnu školu Frana Krste Frankopana, BROD NA KUPI

. Alen Janjušević

. Davor Košmrlj

. Marko Pleše

5.Za Osnovnu školu Frane Petrića, CRES

. Marina Medarić

. Đanino Sučić

. Oliver Filipas

6.Za Osnovnu školu »Petar Zrinski«, ČABAR

. Ivan Janeš

. Kristijan Rajšel

. Vesna Kovač

7.Za Osnovnu školu »Čavle«, ČAVLE

. Sandra Banović

. Smiljana Šupak

. Ivana Cvitan Polić

8.Za Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, DELNICE

. Goran Muvrin

. Silvija Mulc

. Dolores Pjevac

9.Za Osnovnu školu Glazbena škola Ive Tijardovića, DELNICE

. Anka Zubović

. Vesna Pleše

. Nina Štimac

10.Za Osnovnu školu »Jelenje-Dražice« DRAŽICE

. Luka Zaharija

. Morena Mičetić Fabić

. Arsen Blažić

11.Za Osnovnu školu Ivanke Trohar, FUŽINE

. Nedjeljka Herman

. Nataša Marohnić Trglavčnik

. Nedjeljka Jović

12.Za Osnovnu školu »Hreljin«, HRELJIN

. Maja Konestabo

. Gordana Marošević

. Smilja Cukrov

13.Za Osnovnu školu »Drago Gervais« - Brešca, BREŠCA

. Barbara Štefanec Gombač

. Alen Ružić

. Ervin Stanić

14.Za Osnovnu školu »Milan Brozović«, KASTAV

. Jelena Matušan

. Vesna Orlić

. Loredana Car

15.Za Osnovnu školu »Klana«, KLANA

. Biserka Svetić Rubeša

. Mirjana Šebelja

. Željka Šarčević

16.Za Osnovnu školu »Kraljevica«, KRALJEVICA

. Lea Lekan

. Vilijana Kinkela

. Ana Marinović

17.Za Osnovnu školu »Fran Krsto Frankopan«, KRK

. Mladen Pavačić

. Marijan Alaniz

. Rajko Vulin

18.Za Osnovnu školu Lokve, LOKVE

. Mirko Turukalo

. Iva Božić

. Sanja Čop

19.Za Osnovnu školu Viktora Cara Emina, LOVRAN

. Zlatko Isakov

. Siniša Vilke

. Nataša Miljak

20.Za Osnovnu školu Andrije Mohorovičića, MATULJI

. Manola Dundovich-Jurdana

. Miodrag Šarac

. Daniela Mešić

21.Za Osnovnu školu Maria Martinolića, MALI LOŠINJ

. Mirko Brkanlić

. Melita Muškardin

. Lara Toić Paladin

22.Za Osnovnu školu Mrkopalj, MRKOPALJ

. Alenko Tomac

. Ana Bukovac

. Jelena Kanjer

23.Za osnovnu školu Ivana Mažuranića, NOVI VINODOLSKI

. Mihael Jovanović

. Vesna Đujić

. Kristina Dražić

24.Za osnovnu školu Ivana Rabljanina, RAB

. Gordana Šćerbe

. Donato Dumičić

. Silvana Perčinić

25.Za osnovnu školu Dr. Branimira Markovića, RAVNA GORA

. Josip Poljančić

. Loren Kolenc

. Željko Herljević

26.Za osnovnu školu »Skrad«, SKRAD

. Melita Rački-Burić

. Mateja Tomić

. Duško Zatezalo

27.Za osnovnu školu Jurja Klovića, TRIBALJ

. Ivica Žirovac

. Viliana Lušičić Malnar

. Dunja Ropac

28.Za osnovnu školu »Sveti Matej«, VIŠKOVO

. Mladen Hero

. Emanuela Martinčević-Šopić

. Izhak Juzunović

29.Za osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, VRBOVSKO

. Gordana Gerić-Paulić

. Goran Vučinić

. Nedeljko Kovačić

30.Za Osnovnu školu Kostrena, Kostrena

. mr. sc. Tatjana Paškvan Čepić

. Nadežda Jakšić Aldin

. Davor Wilheim

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-48

Rijeka, 14. ožujka 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=00001&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr