SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

15.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97 i 107/07.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/ 07., 125/08.,36/09., 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09. i 43/10.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na 38. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju
i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti i poslovi u društvenoj brizi o djeci predškolske dobi, njihovom odgoju i naobrazbi, te dodatnom obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola koje je interesa za Grad Vrbovsko.

Svrha ovog Programa je stvaranje i osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za odgoj i

naobrazbu djece predškolskog uzrasta, te obogaćivanje redovitih programa učenika osnovnih i srednjih škola.

Članak 2.

Cilj ovog Programa je obuhvat što većeg broja djece predškolskim odgojem i naobrazbom, poticanje obrazovanja mladih sadržajima koji se ne postižu kroz redovne školske programe i to glazbeno obrazovanje, likovno obrazovanje kao i druge dopunske oblike obrazovanja.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2013. godinu u iznosu od 1.045.960,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju ovog Programa u ukupnom iznosu od 1.045.960,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:


1.PREDŠKOLSKI ODGOJ 909.460,00

1.1. Dječji vrtić »Bambi« Vrbovsko 909.460,00

- redovita djelatnost 909.460,00

2.OSNOVNO OBRAZOVANJE 42.500,00

2.1. Osnovna škola »I.G. Kovačića« program: 40.500,00

- Glazbena radionica 3.000,00

- Suvremena knjižnica 4.000,00

- »Znanost mladima« i »Lidrano« 2.500,00

- Učenička zadruga »Kamačnik« 7.000,00

- Informatizacija OŠ Ivana Gorana Kovačića 5.000,00

- Socijalni program 6.500,00

- Izborna nastava nacionalne manjine 1.500,00

- Škola u prirodi 11.000,00

2.2. Nagrade učenicima osmih razreda 2.000,00

3.Glazbeni razred Puhačke sekcije
DVD-a Vrbovsko 45.000,00

4.SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 20.000,00

4.1. Željeznička tehnička škola Moravice 18.000,00

(Keramičarska skupina, Školska knjižnica,
Eko-etno, Izgradnja rampe na ulazu u
školu, Godišnjak)

4.2. Nagrade učenicima 2.000,00

5.Društvo »Naša djeca« 24.000,00

5.1. Društvo naša djeca Vrbovsko 20.310,00

-(Program darivanja djece, rad likovne
radionice, priredbe i aktivnosti za
djecu i s djecom) 20.310,00

5.2. Društvo »Naša djeca« Zagreb 3.690,00

-Kotizacija za program »Gradovi i općine
prijatelji djece« 3.690,00

6.Forum mladih Moravice 5.000,00

6.1. »Uključi se« 5.000,00


Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 4. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel sukladno planu raspodjele.

Članak 6.

Korisnici sredstava dužni su do 28. veljače tekuće godine podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/13-01-2

Ur.broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51326&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr