SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH broj 36/04 i 63/08) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 22. 2. 2013. godine donosi

DOPUNU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2013. GODINU

I.

Na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu dopunjuje se sa sljedećom djelatnosti sa mikrolokacijom za izdavanje koncesijskih odobrenja:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

II.

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam i ista će se objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/11-01/5

Ur.broj: 2107/02-04-13-4

Novi Vinodolski, 22. veljače 2013.

Gradonačelnik

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobro  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51250&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr