SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica na sjednici 19. veljače 2013. godine, donijelo je

PLAN
davanja koncesija na području
Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Malinska-Dubašnica planira u 2013. godini dati slijedeće koncesije:

1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

- početak koncesije: 2013. godina,

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 10.000,00 kuna,

- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/ 04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/ 11), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/ 12) i Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11, 23/11 i 50/12).

2. Koncesija za obavljanje poslova naplate parkiranja i poslova premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila na području Općine Malinska-Dubašnica

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: pet godina / sezonsko obavljanje djelatnosti (15. lipnja - 15. rujan),

- početak koncesije: 2013. godina,

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 200.000,00 kuna,

- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/ 04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/ 11), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/ 12) i Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11, 23/11 i 50/12).

3. Koncesija za obavljanje poslova gospodarenja građevinskim otpadom na području Općine Malinska-Dubašnica

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

- početak koncesije: 2013. godina,

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 12.000,00 kuna,

- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/ 04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/ 11), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/ 12) i Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11, 23/11 i 50/12).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-2

Malinska, 19. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51511&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr