SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i članka 46. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinski načelnik Općine Lokve dana 12. veljače 2013. godine donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite Općine Lokve

Članak 1.

Osniva se Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Lokve (u nastavku teksta: Postrojba), kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojba se sastoji od tima od 21 pripadnika - zapovjednika tima, zamjenika zapovjednika tima i bolničara. Tim u svom sastavu ima tri skupine, a svaka skupina u svom sastavu ima 3 ekipe po 2 pripadnika.

Članak 3.

Popunu i raspoređivanje Postrojbe obavlja Općina Lokve uz suradnju Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka i suradnju Uprave za obranu Rijeka.

Postrojba će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine Lokve.

Mobilizaciju Postrojbe obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, a po nalogu Općinskog načelnika Općine Lokve.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe osiguravaju se u Proračunu Općine Lokve.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-02/13-01/01

Ur. broj: 2112-02/4-13-1

Lokve, 12. veljače 2013.

Općinski načelnik

Anton Mihelčić, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51316&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr