SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 387. i 454. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 27/09, 31/09-ispr. i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 14. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Prijedloga izjave o izmjenama i dopunama
Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Komunalac d.o.o. Vrbovsko

I. Prihvaća se Prijedlog izjave o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. Vrbovsko temeljem koje će se proširiti djelatnost Komunalca d.o.o. sljedećim djelatnostima:

-vađenje kamena

-vađenje šljunka, pijeska i gline

-vađenje ostalih ruda i kamena

-istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina koje se nalaze u zemlji ili njenoj površini, na riječnom, jezerskom ili morskom dnu ili ispod njega u unutarnjim vodama ili teritorijalnom moru u granicama Republike Hrvatske ili u podmorju Jadranskog mora izvan državnog područja do granica sa susjedima

-vršenje usluga recikliranja i zbrinjavanja građevinskog otpada

-proizvodnju proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena

-proizvodnju asfaltne mase.

II.Osnivački akt - izjava u ostalom dijelu ostaje na snazi neizmijenjena.

III.Ovlašćuje se predsjednik Gradskog vijeća Grada Vrbovskog Dražen Mufić, dipl. ing. da kod javnog bilježnika u ime Gradskog vijeća Grada Vrbovskog kao Skupštine društva, potpiše Izjavu o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. Vrbovsko.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 361-02/13-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51326&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr