SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
121. Odluka o dodjeli priznanja Udruzi slijepih Primorsko-goranske županije
43. Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2009. godinu
118. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
117. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata
116. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije
115. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
114. Rješenje o imenovanju Etičkog odbora
113. Rješenje o izboru predsjednika i članova Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije
112. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
179. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini
178. Odluka o dodjeli književne nagrade Drago Gervais
57. Odluka o komunalnom doprinosu
56. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Dobrinj
55. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
54. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Dobrinj
53. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete
52. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Općine Dobrinj
51. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u Općini Dobrinj
50. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj
49. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
48. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
47. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj
25. Odluka o dodjeli godišnje nagrade za kolektiv
24. Odluka o dodjeli nagrade za pojedinca
23. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
22. Odluka o izradi I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (točkasta izmjena)
21. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama na području Općine Jelenje
20. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje
22. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Lopar
21. Odluka o grobljima
20. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
19. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Lopar za razdoblje od 01.01.2009. - 30.06.2009. godine
24. Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata za načelnika Općine Malinska-Dubašnica i zamjenika kandidata
23. Polugodišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna za 2009. godinu
72. Ispravak Javne rasprave o nacrtu Prijedloga objavljenog 11. listopada 2009. godine
71. Ispravak Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat objavljenog 11. listopada 2009. godine
70. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
69. Javna rasprava o nacrtu prijedloga
43. Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Skrad
42. Odluka o usvajanju Plana intervencija u zaštiti okoliša Općine Skrad
41. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2009. godinu
40. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2009. godinu
39. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr