SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA JELENJE
73

23.

Općinsko vijeće Općine Jelenje, u pravnoj stvari promjene statusa javnog dobra u k.o. Podhum temeljem članka 35. stavka 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da je nekretnina označena kao k.č. 3799/3 u površini od 36 m2 k.o. Podhum, javno dobro, izgubila značaj javnog dobra te predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Podhum.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, provesti će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na nekretninama iz točke 1. ove Odluke brisati javno dobro i kao vlasnika istih upisati Općinu Jelenje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/09-01/1

Ur. broj: 2170-04-01-09-1

Dražice, 15. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51218&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr