SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA SKRAD
73

41.

Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 01/07), a u svezi s člankom 2. Proračuna Općine Skrad za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/08) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 22. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Skrad za 2009. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2009. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2009. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Skrad za 2009. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 8.000,00 kuna.

Članak 3.

Dio sredstava u ukupnom iznosu od 3.324,99 kn što je 5/ 12 osiguranog iznosa, isplaćen je za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad u razdoblju od 1. siječnja 2009. godine do prestanka njihova mandata, dok će preostali iznos od 4.675,01 kn što je 7/12 osiguranog iznosa biti isplaćen za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću nakon konstituiranja Općinskog vijeća dana 9. lipnja 2009. godine pa do 31. prosinca 2009. godine.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada, prema rezultatima provedenih izbora za članove Općinskog vijeća i pravo na naknadu razmjerno broju njenih izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 5.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 513,73 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 51,37 kuna.

Članak 6.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću nakon konstituiranja Općinskog vijeća dana 9. lipnja 2009. godine pa do 31. prosinca 2009. godine raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola, u ukupnoj visini od 7/12 osiguranog iznosa kako slijedi:

- HRVATSKOJ DEMOKRATSKOJ ZAJEDNICI 2.106,29 kuna

- PRIMORSKO-GORANSKOM SAVEZU 513,73 kuna

- HRVATSKOJ SELJAČKOJ STRANCI 513,73 kuna

- SOCIJALDEMOKRATSKOJ PARTIJI HRVATSKE 1.541,19 kuna.

Članak 7.

Sredstva raspoređena prema članku 6. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel na žiro-račun političke stranke jednokratno, najkasnije do 31. listopada 2009. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 006-01/09-01/1

Ur. broj: 2112/04-09-01-02

Skrad, 23. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51311&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr