SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
GRAD OPATIJA
73

118.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici dana 6. listopada 2009.godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/06, 49/07, 46/08, 06/09 i 13/09) (dalje u tekstu: Odluka), u članku 17. stavku 1., točci 1., alineja 1. mijenja se i glasi:

»- roditeljima novorođenog djeteta osigurava se jednokratna pomoć u visini utvrđenoj Socijalnim programom i zdravstvenom zaštitom za tekuću godinu, a za prvo dijete rođeno u kalendarskoj godini, čiji roditelji ili jedan od rodi

telja ima prebivalište na području Grada Opatije 5 i više godina kontinuirano, osigurava se i dodatna jednokratna pomoć u visini od 7.000,00 kn.

U slučaju da samo jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Opatije, tada i dijete mora imati prebivalište na području Grada Opatije.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/06-01/8

Ur. br.: 2156/01-01-09-6

Opatija, 6. listopada 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Opatije
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=10006&odluka=118
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr