SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

51.

Na temelju članka 34. stavak 1. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 30. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 3. sjednici održanoj dana 30. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i
odvodnju otpadnih i oborinskih voda u Općini Dobrinj

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u Općini Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/07 i 22/07) u cijelom tekstu riječi: »Poglavarstvo Općine Dobrinj« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-29/03

Ur. broj: 2142-04-01-09-5

Dobrinj, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51514&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr