SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
GRAD OPATIJA
73

114.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak) i članka 6. Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 17/07 i 10/09) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 6. listopada 2009. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Etičkog odbora

I.

U Etički odbor imenuju se:

Za predsjednicu:

1. SUZI PETRIČIĆ, Opatija, I. istarske čete 11

Za članove:

2. dr. VIKTOR PERŠIĆ, Pobri, Pužev breg 6b, za člana

3. IGOR PUŽ, Veprinac, Pehji 2, za člana

II.

Ovo rješenje će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/31

Ur. broj: 2156/01-01-09-7

Opatija, 6. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

Grad Opatija

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=10006&odluka=114
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr