SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

54.

Na temelju odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), članka 30. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 3. sjednici održanoj dana 30. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjena i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Dobrinj

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/06 i 32/07) u članku 7. stavak 1. riječi »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

U članku 9. stavak 4. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-29/03

Ur. broj: 2142-04-01-09-8

Dobrinj, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51514&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr