SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
GRAD OPATIJA
73

117.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 6. listopada 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju
učenika i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 31/06, 15/07, 23/07 - pročišćeni tekst i 6/09) članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i na visokim učilištima u drugim državama.«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Za dodjelu stipendija iz članka 5., točka 1. ove Odluke natjecati se mogu učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske

- da učenik ili student i njegova obitelj imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima

- da su redoviti učenici III. i IV. razreda srednjih škola s prosječnom ocjenom 4,00 i više u posljednje dvije godine školovanja

- da su redoviti studenti prve godine studija koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,00 i više ili

- da su redoviti studenti druge godine studija koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,00 i više, a u prethodnoj akademskoj godini prosjek od 3,5 i više ili

- da su redoviti studenti koji su u prethodne dvije akademske godine ostvarili uspjeh u visinu 3,5 i više.

Za dodjelu stipendija iz članka 5., točka 2. ove Odluke natjecati se mogu učenici i studenti koji ispunjavaju ove uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske

- da učenik ili student i njegova obitelj imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

- da su redoviti učenici III. i IV. razreda srednjih škola s prosječnom ocjenom 4,50 i više u posljednje dvije godine školovanja

- da su redoviti studenti prve godine studija koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više ili

- da su redoviti studenti druge godine studija koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više, a u prethodnoj akademskoj godini prosjek od 4,00 i više ili

- da su redoviti studenti koji su u prethodne dvije akademske godine ostvarili uspjeh u visini 4,00 i više.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije po drugoj osnovi, ukoliko je iznos stipendije niži od iznosa stipendije Grada Opatije, mogu ostvariti pravo na stipendiju Grada Opatije u visini razlike između stipendije Grada Opatije i stipendije po drugoj osnovi.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- preslika svjedodžbe o uspjehu za posljednja dva razreda, za učenike i studente I. godine studija, uz predočenje izvornika, svjedodžbe završnog razreda srednje škole i prijepis ocjena I. godine studija za studente II. godine studija, a za studente viših godina studija, prijepis ocjena ostvaren u prethodne dvije akademske godine.

U slučaju kada je prosjek ocjena za studente, iskazan u drugačijoj vrijednosti na skali od one uobičajene u Republici Hrvatskoj, ocjene će se u tijeku obrade pretvarati u postotak izražen u odnosu na maksimalnu moguću vrijednost skale za ocjenjivanje obrazovnih postignuća, a koja su važeća na pojedinom visokom učilištu u drugim državama.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorske-goranske županije«.

Klasa: 011-01/06-01/04

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 6. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O' Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=10006&odluka=117
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr