SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
30. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar
29. Odluka o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar
28. Odluka o drugoj izmjeni Odluke o zemljištu u posjedu i vlasništvu Grada Čabra
27. Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2007. godini
26. Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2006. godini
25. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2007. godini
24. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2006. godini
23. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2007. godinu
22. Proračun Grada Čabra za 2007. godinu
21. III. izmjena Proračuna Grada Čabra za 2006. godinu
45. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Kraljevice za 2006. godinu
64. Ispravak Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
63. Odluka Ur. broj 2156/01-01-06-1
62. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
61. Odluka o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije
19. Dopuna programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Jelenje
18. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2007. godinu
17. Proračun Općine Jelenje za 2007. godinu
27. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
26. I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
40. Odluka o izdvajanju dijela naselja Grabrova i osnivanju naselja Mala Učka
39. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2006. godinu
38. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
37. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu
36. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2006. godinu
35. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz socijalne skrbi za 2006. godinu
34. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2006. godinu
33. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2007. godinu
32. I. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu
51. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2007. godinu
50. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
49. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2007. godinu
48. Izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2006. godinu
47. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
46. Plan nabave Općine Mrkopalj za 2007. godinu
45. Odluka o donošenju Programa financiranja javnih potreba Općine Mrkopalj u 2007. godini
44. Izmjene Programa financiranja javnih potreba Općine Mrkopalj u 2006. godini
43. Projekcija Proračuna za razdoblje 2007. - 2009. godine
42. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2007. godinu
41. Proračun Općine Mrkopalj za 2007. godinu
40. Odluka o II. izmjeni i dopuni Općinskog proračuna Općine Mrkopalj za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr