SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
30

49.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2007. godinu

Članak 1.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2007. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiroračun Proračuna Općine Mrkopalj broj 2402006-1827500002.

Članak 3.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2007. godinu predviđaju se sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 535.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za:

- izgradnju vodovoda Brestova Draga.

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo Općine Mrkopalj dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Mrkoplj, izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa iz prethodnog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 5.

Nadzor nad uplatama sredstava šumskog doprinosa obavlja Financijska agencija.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 324-04/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-06-3

Mrkopalj, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51315&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr